KAMU BİNALARI TASARIMI FİKİR YARIŞMASI

Günümüzde yaşanan sosyal, ekonomik, kültürel değişimler küresel ölçekte olduğu kadar ülkemizde de planlı ve kimlikli olmayan yapılaşmaya, estetik değerlerin göz ardı edilmesine ve yapıların görsel, mekânsal ve çevresel özelliklerinin bozulmasına neden olmaktadır. Kent kimliğinin önemli bileşenlerinden biri olan kamu binalarında da bunun yansımaları görülmektedir.

Tüm dünyada yapılaşmaya dair bu sorunların çözümü için sürdürülebilir mimarlık yaklaşımı gündeme gelmiştir. Ülkemizde de sürdürülebilir mimarlık yaklaşımına uygun kamu binalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Yarışmacılardan beklenen, şartnamede belirtilen ana öğeler doğrultusunda, kamu binalarımız için tasarım aşamasında bu sorunların çözümüne yönelik özgün ve yenilikçi mimari öneriler geliştirmeleridir. Kamu binalarında sürdürülebilirliği esas alan ve bu doğrultuda, çevreye duyarlı, enerji verimliliğini ön planda tutan, yerel mimari anlayışına uygun, yöresel malzemeleri kullanmaya teşvik eden, yakın çevresi ile ilişkilendirilmiş, erişilebilir, ekonomik ve yenilikçi tasarımların elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Belirtilen hedef ve beklentiler doğrultusunda; farklı coğrafi bölgelerden seçilmiş aşağıdaki iller belirlenmiştir:
Balıkesir, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Konya, Muğla, Nevşehir, Rize, Tokat

Yarışmacılar yukarıda belirtilen şehirlerden sadece birini seçecek ve söz konusu şehirle ilgili verilen bilgi ve dokümanları kullanacaklardır.

Yarışmaya mimarlar katılabilir. Yarışmaya ekip olarak katılım sağlanması durumunda ekip başının mimar olması şartıyla, ilgili meslek gruplarından (şehir planlama, peyzaj mimarlığı, iç mimarlık ve mühendislikler vb.) bir ekip oluşturulabilir. Öğrenciler ekipte “yardımcı” olarak yarışmaya katılabilirler. Konunun niteliğine bağlı olarak diğer meslek gruplarından danışmanlık hizmeti alınabilir.

Yarışmaya katılmak isteyenler projenin son teslim tarihi olan 10 Eylül 2018 tarihine kadar yarışmaya katılım için gerekli olan bilgi ve belgeler ile başvuruda bulunabilecektir.

Daha detaylı bilgi için lütfen şartname ve yarışma takvimini inceleyiniz.


BAŞVURU

Yarışmaya katılmak isteyenler projenin son teslim tarihi olan 10 Eylül 2018 tarihine kadar yarışmaya katılım için gerekli olan bilgi ve belgeler ile başvuruda bulunabilecektir.

Yarışmacıların isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmeleri ve şartname bedelini dekontta rumuz belirterek yatırmaları gerekmektedir. Başvurular posta / kargo yolu ile de yapılabilir. Ancak başvuruların şartnamede belirtilen tarih ve saati geçmemesi gerekmektedir. Ekip adına, ekip başının bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.

Daha detaylı bilgi için lütfen şartname ve yarışma takvimini inceleyiniz.

ŞARTNAME

EK-1 KATILIM TUTANAĞI

EK-2 MUVAFAKATNAME
EK-3   12 İL'E AİT VERİLERİ GÖSTEREN TABLO

EK-3A BALIKESİR

EK-3B DİYARBAKIR

EK-3C EDİRNE

EK-3D ERZURUMEK-3E GAZİANTEP

EK-3F HATAY

EK-3G KAYSERİ

EK-3H KONYAEK-3I MUĞLA

EK-3J NEVŞEHİR

EK-3K RİZE

EK-3L TOKAT

YARIŞMA TAKVİMİ


Yarışmanın İlanı

11 Haziran 2018

Sorular için Son Gün

2 Temmuz 2018

Cevapların İlanı

9 Temmuz 2018

Proje Son Teslim Tarihi

10 Eylül 2018

Jüri Toplanma Tarihi

20 Eylül 2018

Sonuçların Açıklanma Tarihi

25 Eylül 2018

Kolokyum ve Sergi Tarihi

Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması’na katılan projelerin sergilenmesi 25-31 Ekim 2018 tarihleri arasında, ödül töreni ve kolokyum ise 31 Ekim 2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hizmet Binasında gerçekleştirilecektir.

Birincilik Ödülü

 100.000 TL

İkincilik Ödülü 

 80.000 TL

Üçüncülük Ödülü

 60.000 TL

3 Adet Mansiyon

 20.000 TL

KAMU BİNALARI TASARIMI FİKİR YARIŞMASI İLE İLGİLİ 2 TEMMUZ 2018 TARİHİNE KADAR YARIŞMA RAPORTÖRLÜĞÜNE İLETİLEN SORULARA AİT CEVAPLAR AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR.

TÜM SORU VE CEVAPLARI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ


SORU 1: Yarışmaya katılma şartları nelerdir? Yaş sınırı var mıdır?

CEVAP: Yarışmaya katılım koşulları Şartname Madde 7’de belirtilmiştir. Katılım için yaş sınırıyoktur.


SORU 2: Mimarlık öğrencileri, mezun mimar üye olmadan, tek başlarına veya ekip olarak yarışmaya katılabilirler mi?

CEVAP: Öğrenciler, ekip başı mimar olmak kaydı ile bir ekibin veya tek başına yarışmaya katılan bir mimarın yanında “yardımcı” olarak yarışmaya katılabilirler. (Bkz. Şartname Madde 7).


SORU 3: Düzenlediğiniz yarışmaya dört mimar arkadaş grup şeklinde katılmak istiyoruz. Mümkün müdür?

CEVAP: Ekip başının mimar olması şartıyla Şartname Madde 7’de belirtilen ilgili meslek gruplarından bir ekip oluşturulabilir. Ekip tamamen mimarlardan da oluşabilir.


SORU 4: Ben moda tasarım okudum. Bu yarışmaya katılmak istedim ama şartnamede mühendisler, iç mimarlar diyor ama yine de sormak istiyorum, ben de katılabilir miyim?

CEVAP: Yarışmaya yalnızca mimarlar ve Şartname Madde 7’de belirtilen ilgili meslek gruplarından kişiler katılabilir.


SORU 5: 2018 Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması’na mimarlık öğrencileri de katılabilir mi?

CEVAP:Öğrenciler, ekip başı mimar olmak kaydı ile bir ekibin veya tek başına yarışmaya katılan bir mimarın yanında “yardımcı” olarak yarışmaya katılabilirler. (Bkz. Şartname Madde 7).


 SORU 6: Ben uluslararası öğrenciyim (yabancı uyruklu), Selçuk Üniversitesi’nde mimarlık bölümünde yüksek lisansımı yapıyorum, yarışmaya katılmam için özel şartlar var mı? Yoksa aynı şartlar benim için de geçerli midir?

CEVAP: Ulusal yarışma olması sebebiyle ekip başının mimar ve T.C. vatandaşı olması şartı aranmaktadır. Bu nedenle, ekip başının mimar ve T.C. vatandaşı olduğu ekip de üye olarak yer alabilirsiniz.


SORU 7: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ‘Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nde Sözleşmeli Mimar olarak görev yapmaktayım. Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması’na katılabilir miyim?

CEVAP: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İller Bankası Anonim Şirketi’nin merkez ve taşra teşkilatı çalışanları yarışmaya katılamazlar.


SORU 8: 28 Ağustos 2017 tarihinde mezun oldum, ben başvurabilir miyim? Tek başıma katılabilir miyim? Yani herhangi bir peyzaj mimarı veya inşaat mühendisine gerek kalmadan ihtiyaç programına (idari kısım, vezne vs.) ulaşabilir miyim?

CEVAP: Resmi kurum onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi ibraz eden mimarlar tek başına yarışmaya katılabilir.Yarışmacılara ihtiyaç programı verilmeyecektir (Bkz. Şartname Madde 11). Yarışmacılar tasarlayacakları yapılar için verilen bilgiler doğrultusunda ihtiyaç programlarını o ilin gereksinimlerini göz önünde bulundurarak kendileri oluşturacaklardır.


SORU 9: Yarışmaya 2 mimarlık öğrencisi ve bir mimar olarak katılabilir miyiz?

CEVAP: Ekip başının mimar olması şartıyla ilgili meslek gruplarından bir ekip oluşturulabilir. Öğrenciler, bir ekibin veya tek başına yarışmaya katılan bir mimarın yanında “yardımcı” olarak yarışmaya katılabilirler. (Bkz. Şartname Madde 7).


SORU 10: Yarışmaya yurt dışından katılabilir miyiz? Yabancı uyruklu Türkleriz ve TC numaramız yok. Bu bir sorun teşkil eder mi? Ayrıca, proje teslimini ve ödemeyi elektronik şekilde yapabilir miyiz?

CEVAP: Ulusal yarışma olması sebebiyle ekip başının mimar ve T.C. vatandaşı olması şartı aranmaktadır. Projelerin teslim şartları Şartname Madde 17’de ve ödeme Madde 8’de belirtilmiştir.


SORU 11: Düzenlenen tasarım yarışmanıza K.K.T.C.’ den katılmak mümkün mü ve ayrıca yabancı uyruklu öğrencilerimiz de ekibimizde olabilir mi acaba?

CEVAP: Ulusal yarışma olması sebebiyle ekip başının mimar ve T.C. vatandaşı olması şartı aranmaktadır.


SORU 12: Bu yarışmaya 6 kişilik bir grup olarak katılmak istiyoruz ama hepimiz öğrenciyiz. Mezun olmadık. Grupta, 1 peyzaj mimarı, 2 şehir plancısı, 1 inşaat mühendisi ve 2 mimar öğrencisinden oluşmaktadır.

CEVAP: Ekip başının mimar olması şartıyla ilgili meslek gruplarından bir ekip oluşturulabilir. Öğrenciler, bir ekibin veya tek başına yarışmaya katılan bir mimarın yanında “yardımcı” olarak yarışmaya katılabilirler. (Bkz. Şartname Madde 7).


SORU 13: Öğrenci olarak katılım sağlayabiliyor muyuz acaba? Proje teslim aşamasında diploması henüz hazır olmayan yeni mezun mimarlar geçici mezuniyet belgesiyle yarışmaya katılabilir mi, ekip başı olmalarında bir mahsur var mıdır?

CEVAP:Ekip başının mimar olması şartıyla ilgili meslek gruplarından bir ekip oluşturulabilir. Öğrenciler, bir ekibin veya tek başına yarışmaya katılan bir mimarın yanında “yardımcı” olarak yarışmaya katılabilirler. (Bkz. Şartname Madde 7). Resmi kurum onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi ibraz edilerek katılım sağlanabilir.Diploması olmayıp geçici mezuniyet belgesi olanlar da ekip başı olabilirler.


SORU 14: Yarışmaya katılmak istiyoruz, öğrenci grubu olarak mümkün müdür acaba?

CEVAP: Ekip başının mimar olması şartıyla ilgili meslek gruplarından bir ekip oluşturulabilir. Öğrenciler, bir ekibin veya tek başına yarışmaya katılan bir mimarın yanında “yardımcı” olarak yarışmaya katılabilirler. (Bkz. Şartname Madde 7).


SORU 15: Kamu Binalarını Tasarımı Yarışması’na öğrenciler de katılabiliyorlar mı?

CEVAP: Ekip başının mimar olması şartıyla ilgili meslek gruplarından bir ekip oluşturulabilir. Öğrenciler, bir ekibin veya tek başına yarışmaya katılan bir mimarın yanında “yardımcı” olarak yarışmaya katılabilirler. (Bkz. Şartname Madde 7).


SORU 16: Genelde bu tür yarışmalarda ilgili alanlarda üniversite mezunu olma şartı aranır fakat sizin şartnamenizde böyle bir ibareye rastlamadım. Üniversite öğrencileri katılabilir mi?

CEVAP: Ekip başının mimar olması şartıyla ilgili meslek gruplarından bir ekip oluşturulabilir. Öğrenciler, bir ekibin veya tek başına yarışmaya katılan bir mimarın yanında “yardımcı” olarak yarışmaya katılabilirler. (Bkz. Şartname Madde 7).


SORU 17: Ekipte sadece mimarlar olabilir mi? Başvuru için Resmî kurum onaylı çıkış belgesi kabul edilir mi? Grup olarak katılınca, tutanağındaki ekip başkanı mı sadece dolduracak, yoksa ekipteki tüm kişiler doldurup gönderecek mi?

CEVAP: Ekip tamamen mimarlardan oluşabilir. Katılımcılar resmi kurum onaylı lisans diplomarını veya geçici mezuniyet belgelerini ibraz edilerek katılım sağlayabilir. Şartname Ek-1 ve Ek-2’yi sadece ekip başının doldurması yeterlidir (Bkz. Şartname Madde 14).


SORU 18: Asil jüri üyelerinden olan bir kişi ile aynı akademik kurumda görev yapmaktayız ve bu kişi amirim olarak gözükmektedir. Şartnamede  “Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar” kısmında “Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanı olmamak” diye bir madde bulunuyor. 3 kişilik ekibimizde bu durum sadece benim için geçerlidir. Yarışmaya katılmamıza bir engel var mıdır?

CEVAP: Şartname Madde 7’deki katılım koşullarına uymayanlar yarışmaya katılamaz ve ekipte yer alamazlar. Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanı olanlar yarışmaya katılamazlar (Şartname madde 7).


SORU 19: Yarışmaya katılan müelliflerin odalardan belge alması gerekiyor mu? Ekip başının diploma örneği vermesi gerektiği yazıyor. Diğer müellifler nasıl kendi mesleklerinden olduğunu kanıtlayacaklar?

CEVAP: Yarışmanın fikir yarışması olması sebebiyle Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir Ve Bölge Planlama Ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” madde 15 a bendine göre odaya kayıt zorunluluğu yoktur. Ekip başı dışındaki katılımcılar da resmi kurum onaylı lisans diploma veya geçici mezuniyet belgesi örneğini göndermelidir.


SORU 20: Yarışmaya katılmak için mimarlar odasına kayıt gerekli midir? Eğer gerekli değilse diploma bilgileri yeterli midir? Derecelendirme ve ödüller bölge bölge mi değerlendirilecek, yoksa hepsi bir havuzda toplanıp mı değerlendirme yapılacak?

CEVAP: Yarışmanın fikir yarışması olması sebebiyle Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir Ve Bölge Planlama Ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” madde 15 a bendine göre odaya kayıt zorunluluğu yoktur. Katılımcıların resmi kurum onaylı lisans diploma veya geçici mezuniyet belgesi örneğini göndermeleri gerekmektedir. Tüm illere ait projeler aynı kapsamda değerlendirilecek olup her il için ayrı ödüllendirme yapılmayacaktır (Bkz. Şartname Madde 20).


SORU 21: 2018 mezunu mimarım. Oda kaydım ve belediye kaydım mevcuttur. Şu an elimde ıslak imzalı onaylı geçici mezuniyet belgem vardır fakat diploma henüz okul tarafından hazırlanmamıştır. Yarışmaya katılmamda herhangi bir engel oluşturur mu?

CEVAP: Resmi kurum onaylı geçici mezuniyet belgesi ibraz edilerek katılım sağlanabilir.


SORU 22:Ekip başı için oda sicil kayıt belgesi gerekli mi?

CEVAP: Yarışmanın fikir yarışması olması sebebiyle Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir Ve Bölge Planlama Ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” madde 15 a bendine göre odaya kayıt zorunluluğu yoktur. Ekip başı ve üyeleri resmi kurum onaylı lisans diploma veya geçici mezuniyet belgesi örneğini göndermelidir.


SORU 23: Aynı ekip yarışmaya farklı 2 proje sokabilir mi (farklı şehirler seçilerek)? Yarışma ekibindekiler için meslek oda kayıt belgesi zorunlu mu? Belirtilen alanlar esnek mı? Bu alanlara ortak alanlar dahil mi? Tasarım yaparken uymamız gereken bir imar yönetmeliği var mı? Yapı için statik raporu isteniyor mu?

CEVAP: Bir ekip yalnızca bir il seçerek bir proje ile yarışmaya katılabilir. Yarışmanın fikir yarışması olması sebebiyle Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir Ve Bölge Planlama Ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” madde 15 a bendine göre odaya kayıt zorunluluğu yoktur. İnşaat alanları % 10 oranında farklılık gösterebilir. M2ler toplam kapalı inşaat alanını ifade etmektedir. Bu alana kapalı ortak alanlar dahildir. Tasarım yaparken yürürlükteki ilgili yönetmelikler (imar, deprem, yangın, engelli, otopark vb.) dikkate alınmalıdır. Statik rapor istenmemektedir.


SORU 24: Yarışmanıza ekibimle birlikte katılmak istiyorum. Kayıt işlemleri için ne yapmam gerekiyor? İletişim için verdiğiniz numara (312 508 70 00) başka bir yere bağlıyor fakat o bölüme ulaşamıyorum. Yardımcı olursanız çok sevinirim.

CEVAP: Ekip başının mimar ve T.C. vatandaşı olması şartı ile yarışmaya katılım sağlanabilir. Şartname Madde 8’e uygun olarak kayıt yaptırılacaktır. İletişim için Şartname Madde 17’deki telefon numaraları kullanılabilir.


SORU 25: Detaylı ihtiyaç programı sunulacak mıdır?  Katılmak için Mimarlar Odasından katılım belgesi gerekli midir? Arsalarda çekme sınırı var mıdır? Bina/yapı yüksekliğinde bir sınırlama mevcut mudur? Kat yüksekliği hakkında bir sınırlama var mıdır? İstenilen belirli otopark sayısı var mıdır? Bodrum kat yapılmama sınırlaması var mıdır? Belediye hizmet birimleri başlığı altında istenilenlerin listesi var mıdır?

CEVAP: Yarışmacılara ihtiyaç programı verilmeyecektir (Bkz. Şartname Madde 11). Yarışmacılar tasarlayacakları yapılar için verilen bilgiler doğrultusunda ihtiyaç programlarını o ilin gereksinimlerini göz önünde bulundurarak kendileri oluşturacaklardır. Yarışmanın fikir yarışması olması sebebiyle Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir Ve Bölge Planlama Ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” madde 15 a bendine göre odaya kayıt zorunluluğu yoktur. Mimarlar Odası’ndan herhangi bir belge alınması gerekli değildir. Katılımcıların resmi kurum onaylı lisans diploma örneğini veya geçici mezuniyet belgesini göndermeleri yeterlidir.  Şartname eklerinde özel bir durum belirtilmediği takdirde kat adedi, yapı yüksekliği, çekme mesafesi ve bodrum kat sayısı gibi konularda sınırlama yoktur. Otopark için ilgili yönetmelik esas alınacaktır. Belediye hizmet birimleri başlığı altında yarışmacıya herhangi bir liste verilmeyecektir.


SORU 26: Ben şartname bedeli olan 30 TL’yi mobil bankacılıktan EFT ile ödemek istiyorum. Şartnamede yer alan ‘Yarışmacıların isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmeleri ve 30 TL şartname bedelini dekontta rumuz belirterek yatırmaları gerekmektedir.’ ifadesinde ki rumuz olayını EFT de nasıl belirtebiliriz? Ayrıca rumuzu buradan mı belirtmemiz gerekir ve kuralları nelerdir?   Bu konuda bizi aydınlatabilir misiniz?

CEVAP: Şartnamenin 15. maddesine uygun olarak tekrar etmeyen ve sıralı olmayan 5 adet rakam rumuz olarak belirlenecektir. Rumuz EFT’nin açıklama kısmına yazılacaktır. Dekont, mail ile raportörlük mail adresine (info@kamubinalaritasarimi.com) gönderilecektir.


SORU 27: Yarışma raportörlüğüne kayıt işlemlerinde şartname bedelinin dekontta rumuz belirtilerek yatırılacağı söyleniyor. İsimler ve rumuzlar belli olmayacak mı bu şekilde? Bir de yarışma ücreti olan 30 TL’nin hangi tarihe kadar yatırılması gerektiği konusunda bilgi alabilir miyim? Devlet memuru olarak çalışan mimarlar yarışmaya katılabilirler mi?

CEVAP: Dekonta rumuz yazılması; değerlendirme sonuna kadar kimlik zarfları açılamayacağından projelerin teslim edildikten sonra yarışmaya kabul edilebilmesi için müellifin şartnameyi satın alıp almadığını kontrol etme amaçlıdır. Rumuzlar projelerin değerlendirme aşamasında gizli tutulmaktadır. Şartname bedeli olan 30 TL, 10 Eylül 2018 tarihine kadar Şartname Madde 8’e uygun olarak ilgili hesaba yatırılabilir. Şartname Madde 7’de belirtilen durumları sağlamış olmak ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İller Bankası A.Ş. çalışanı olmamak şartı ile devlet memurları da yarışmaya katılabilir.


SORU 28: En önemli sorum yarışma için bankadan edindiğimiz dekontu yarışma pafta ve kimlik zarfını göndermeden çok daha önce mi size ulaştırmamız gerekli yoksa hepsi bir arada mı gönderilecek? Dekontta rumuz belirterek başvurulması istenmiş, el yazısı ile olmayacaksa bilgisayar çıktısı dekontun üzerine mi yapıştırılacak? Diploma fotokopisi yeterli mi yoksa noter tasdiki mi isteniyor? Mimarlar odası harcım gecikmiş olabilir bu seneyi ödememiz gerekli mi? Şu aşamada aklıma gelmeyen çok sayıda soru olduğunu tahmin ediyorum. Bilgi sahibi olmak adına diğer yarışmacı arkadaşların soru ve cevapları yayınlanacak mı?

CEVAP: Şartname bedeli olan 30 TL, 10 Eylül 2018 tarihine kadar Şartname Madde 8’e uygun olarak ilgili hesaba yatırılabilir. Dekontun önceden gönderilmesi şart değildir, proje ve kimlik zarfı ile birlikte gönderilebilir. Rumuz dekontun açıklama kısmına yazılacaktır. Resmi kurum onaylı diploma/geçici mezuniyet belgesinin verilmesi yeterlidir. Resmi kurum onayı ilgili üniversiteden veya noterden yaptırılacaktır. Mimarlar Odası’na kayıt zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle, Mimarlar Odası harcının gecikmiş olması yarışmaya katılmaya engel değildir. Tüm soru ve cevaplar yarışmanın internet sitemizde 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle yayınlanmaktadır.


SORU 29: Verilecek olan ödüller toplamı her bölge için ayrı ayrı 300 bin TL mi (300 x 12), yoksa tüm bölgeler için midir?

CEVAP: Tüm illere ait projeler aynı kapsamda değerlendirilecek olup her il için ayrı ödüllendirme yapılmayacaktır (Bkz. Şartname Madde 20).


SORU 30: 300.000 TL ödül her bir il başına mı yoksa bütün projeler dahilindeki toplam ödül müdür?

CEVAP: Tüm illere ait projeler aynı kapsamda değerlendirilecek olup her il için ayrı ödüllendirme yapılmayacaktır (Bkz. Şartname Madde 20).


SORU 31: Ödüller her şehir için ayrı mı olacak, yoksa tüm şehirler üzerinden mi değerlendirilecek? Teslimde maket isteniyor mu? Ekip başına ait resmi kurum onaylı lisans diploması örneği noter onaylı mı olmalı? Mühendislik disiplinlerinden herhangi bir raporu isteniyor mu? Şartname bedelini ilgili hesaba yatırdıktan sonra başvuru için isim ve adresler yarışma raportörlüğüne telefon ile mi bildiriliyor?

CEVAP: Tüm illere ait projeler aynı kapsamda değerlendirilecek olup her il için ayrı ödüllendirme yapılmayacaktır (Bkz. Şartname Madde 20). Yarışmada teslim edilmesi gerekenler Şartname Madde 11’de belirtilmiş olup maket istenmemektedir. Ekip başı ve üyeleri resmi kurum onaylı lisans diploma veya geçici mezuniyet belgesi örneğini göndermelidir. Resmi kurum onayı ilgili üniversiteden veya noterden yaptırılacaktır. Bu yarışma, bir fikir yarışması olduğundan diğer disiplinlere ait rapor istenmemektedir. Dekontun info@kamubinalaritasarimi.com adresine ulaştırılması yeterlidir. Ekip başı ve ekipteki diğer katılımcıların kimlik ve adres bilgilerinin nasıl bildirileceği şartnamenin 14. Maddesinde belirtilmiştir.


SORU 32: Ödül alan projeler uygulanacak mı? Ürgüp’te 2 ayrı parsel var. Belediye binasının ya da sosyal merkezin parseli sabit midir yoksa tasarımcıya mı bırakılmıştır? 1327/1 no’lu parselde mevcut Nevşehir Ürgüp Halk Eğitim Merkezi binası olduğu görülmektedir. Ürgüp belediyesiyle yapılan görüşmede 1327/1 parselde herhangi bir başvurunun olmadığı söylenmiştir. Belediye binası için 1326/1 parselde başvurularının olduğu öğrenilmiştir. Bu durumda 1327/1 parselinde yapılaşma olacak mıdır yoksa yeni bir düzenleme mi olacaktır ?”

CEVAP: Yarışmanın bir fikir yarışması olması nedeniyle,İdarenin ödül alan projeleri yaptırma taahhüdü yoktur.(bkz. Şartname Madde 22) Nevşehir’de verilen proje alanı 1326/1 ve 1327/1 adalarını kapsamaktadır. Aradan geçen yol mevcut haliyle korunacak olup yarışmacılardan buna uygun tasarım önerileri beklenmektedir. 1327/1 adadaki ‘İl Halk Eğitim Merkezi’  yok kabul edilecektir.


SORU 33: Ödüller her yarışma alanı için ayrı ayrı mı verilecektir; yoksa tüm alanlar ve programlar için tek bir birinci, ikinci ve üçüncü mü belirlenecektir?

CEVAP: Tüm illere ait projeler aynı kapsamda değerlendirilecek olup her il için ayrı ödüllendirme yapılmayacaktır (Bkz. Şartname Madde 20).


SORU 34: İyi günler, ödül her il için ayrı ayrı mı yoksa bütün projeler arasından mı seçilecek?

CEVAP: Tüm illere ait projeler aynı kapsamda değerlendirilecek olup her il için ayrı ödüllendirme yapılmayacaktır (Bkz. Şartname Madde 20).


SORU 35: Öncelikle yarışmanın ödülleri tüm iller genelinde ortak olarak mı verilecek? Bu durumda nasıl bir ortak değerlendirme kriteri olacak, nihayetinde her ilin arazi büyüklüğü, konumu ve programı birbirinden çok farklı. Gaziantep Nizip özelinde, proje alanı olarak belirlenen alan içerisindeki mevcut binalar yok mu sayılıyor? Bu durumda yeni yapılacak yapıdan beklenen mevcut yurtlar ile birlikte çalışması gibi bir senaryo geçerliliğini yitiriyor mu?

CEVAP: Tüm illere ait projeler aynı kapsamda değerlendirilecek olup her il için ayrı ödüllendirme yapılmayacaktır (Bkz. Şartname Madde 20). Bu yarışma bir fikir yarışması olup projeler, şartnamede belirtilen amaç ve beklentiler ışığında değerlendirilecek ve karşılaştırılacaktır. Gaziantep İli Nizip ilçesindeki alan, eğitim kampüsü olarak ayrılmış bir alandır. İçinde 2 adet yurt ve 1 adet sosyal tesis bulunmaktadır. Dolayısı ile bu yapılar korunacak olup çevre düzeni ve planlama buna göre yapılacaktır.


SORU 36: Nasıl olup da farklı karakterlerdeki şehirlerde, farklı büyüklükte arsa ve bina büyüklüklerinin, farklı işlevlerde yapılar olarak birbirlerine göre mimari düzeyleri kıyaslanabilir ve buradan birinci, ikinci vs. seçilebilir. Mantıki çıkmazlar var. Örneğin 1. ödül Rize Ardeşen Belediye Binasına ait bir tasarım ise, 2. ödül Diyarbakır Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne ait bir tasarım ise Rize’deki bina Diyarbakır’daki binaya göre daha nitelikli mimari yapı demektir. Aynı türden olmayan şeyler nasıl aynı içerikteki kriterlerle değerlendirilebilir? Her şehir için ödüller bağımsız olarak yeniden tanımlanmalıdır.

CEVAP: Bu yarışma bir fikir yarışması olup projeler, şartnamede belirtilen amaç ve beklentiler ışığında değerlendirilecek ve karşılaştırılacaktır.


SORU 37: Yarışmaya konu olan birbirinden farklı kentlerde yer alan 12 parsel için ayrı ödül mü verilecektir? Aksi takdirde sadece bir tane birincilik ödülü olması söz konusu ise, birbirinden farklı kentlerde, farklı fiziksel/sosyal verilere sahip, farklı programlara hizmet eden binaların kıyaslanması nasıl mümkün olacaktır? Bu anlamda jüri, değerlendirmeye kıstas olarak hangi parametreleri öncelikli olarak kabul edecektir? Yarışmanın temel amacı nedir? Yarışmacılardan alan/kent tercihlerini yaparken neyi temel almaları beklenmektedir? Gaziantep kenti için verilen uydu görüntüsünden yer tespiti yapılamamaktadır, herhangi bir adrese rastlanamamıştır. Ada/parsel sorgusu, mahalle belirtilmediği için sağlıklı olarak yapılamamaktadır. Nizip/Adaklı Mahallesinde, verilen ada/parsel numarasına sahip kent içi bir parsele erişilebilmiştir ancak bu parsel, verilen uydu görüntüsü ile uyuşmamaktadır. Bu konuya açıklık getirilmesi beklenmektedir.  arazilerin dwg lerine ihtiyaç duyulmaktadır.  paylaşılacak mı?

CEVAP: Tüm illere ait projeler aynı kapsamda değerlendirilecek olup her il için ayrı ödüllendirme yapılmayacaktır (Bkz. Şartname Madde 20). Bu yarışma bir fikir yarışması olup projeler, şartnamede belirtilen amaç ve beklentiler ışığında değerlendirilecek ve karşılaştırılacaktır. Yarışmanın amacı şartname madde 3’te belirtilmiştir. Şartname ve ekleri ile web sayfasında yer alan dokümanların (uydu fotoğrafı, halihazır harita, dwg dosyası) esas alınması yeterlidir. Bunların dışında herhangi bir bilgi/belge yarışmacılarla paylaşılmayacaktır (Şartname Madde 10). Yarışmacılar neleri temel alacaklarını da kendileri belirleyerek 12 farklı alan/kentten birini seçeceklerdir.Gaziantep ili Nizip ilçesindeki alan, eğitim kampüsü olarak ayrılmış bir alandır. İçinde 2 adet yurt ve 1 adet sosyal tesis bulunmaktadır. Dolayısı ile bu yapılar korunacak olup çevre düzeni ve planlama buna göre yapılacaktır.


SORU 38: Konu ve konum olarak verilmiş 12 ayrı seçeneğin her biri için 1. 2. ve 3. Ödüller, Mansiyon ve Satınalma Ödülleri ayrı ayrı mı verilecek, yoksa verilen bu farklı konu ve konumlardaki projeler birbirleriyle yarışacak ve tek bir ödül grubu mu olacak?

CEVAP: Tüm illere ait projeler aynı kapsamda değerlendirilecek olup her il için ayrı ödüllendirme yapılmayacaktır (Bkz. Şartname Madde 20).


SORU 39: Nevşehir’deki verilen proje alanında verilen pdf de tek bir ada proje alanı gösterilmekte ama dwg çiziminde ise yanındaki ada eklenip ortadaki yolda proje alanına dahil edilmektedir bunlardan hangisini referans alarak tasarım yapmamız gerekiyor ?

CEVAP: Nevşehir’de verilen proje alanı 1326/1 ve 1327/1 adalarını kapsamaktadır. Aradan geçen yol mevcut haliyle korunacak olup yarışmacılardan buna uygun tasarım önerileri beklenmektedir. 1327/1 adadaki ‘İl Halk Eğitim Merkezi’ yok kabul edilecektir.


SORU 40: Nevşehir Bölgesinde İdare tarafından iletilen dosyalarda autocad dosyasında 1326-1327 parselleri kapsarken pdf belgesinde sadece 1327 no’lu parsel işaretlenmiştir. Sehven yapılmış bir hata mıdır? İki parselin bütünü mü proje alanı olarak alınacaktır? İki parselin tamamı proje alanı ise alan içerisinde yer alan Halk Eğitim Binası yok mu farz edilecektir? İki parsel arasındaki yol var kabul edilecek midir yoksa tüm alan hamur edilerek mi proje üretilecektir? Proje alanı ve ya yakın çevresi için herhangi bir tescil kararı var mıdır? İlçede mevcut oluşmuş dokuya uygun mu proje üretilecektir? İlçe de yürürlükte olan imar planı şartları mı geçerli olacaktır? 500 kişilik çok amaçlı salon m2’si kültür sanat birimleri içerisinde mi sayılacaktır? İhtiyaç programında otopark ihtiyacından bahsedilmemiştir. Kapalı otopark istenmekte midir? Alanın tarihi dokusu göz önüne alındığında bodrum kat önerilebilir mi? Kaç adet bodrum kat yapılabilir? Hmax kaç olacaktır? Belediye içerisinde yer alacak müdürlüklere yarışmacı mı karar verecektir?”

CEVAP: Nevşehir’de verilen proje alanı 1326/1 ve 1327/1 adalarını kapsamaktadır. Aradan geçen yol mevcut haliyle korunacak olup yarışmacılardan buna uygun tasarım önerileri beklenmektedir. 1327/1 adadaki ‘İl Halk Eğitim Merkezi’ yok kabul edilecektir. Herhangi bir tescil kararı bulunmamaktadır. Tasarım yaparken yürürlükteki ilgili yönetmelikler (imar, deprem, yangın, engelli, otopark vb.) dikkate alınmalıdır. Şartname eklerinde özel bir durum belirtilmediği takdirde kat adedi, yapı yüksekliği, çekme mesafesi ve bodrum kat sayısı gibi konularda sınırlama yoktur.


SORU 41: Biz ekip olarak Nevşehir Ürgüp yarışmasına katılma kararı aldık fakat yarışma alanında dosya ekinde bulunan pdf dosyasında bir parsel görünürken autocad dosyasında iki parselin tasarımı görünmektedir. Konuya açıklık getirilmesini rica ederim.

CEVAP: Nevşehir’de verilen proje alanı 1326/1 ve 1327/1 adalarını kapsamaktadır. Aradan geçen yol mevcut haliyle korunacak olup yarışmacılardan buna uygun tasarım önerileri beklenmektedir. 1327/1 adadaki ‘İl Halk Eğitim Merkezi’ yok kabul edilecektir.


SORU 42: “Nevşehir’e ait paylaşılan dosyanın içerisindeki pdf’de tek bir parsel yarışma alanı olarak gösterilmişken, dwg dosyasında komşu parselle birlikte iki ayrı bölgeye proje alanı denilmiş. Dwg dosyasında gösterilen bu diğer parselde halihazırda bir yapı mevcut gözüküyor. Sonuç olarak; yarışmacılar bu pdf’de gösterilen alanda mı yapılarını kurgulayacaklar yoksa dwg de gösterilen iki alanda da yapılaşma mümkün mü? Eğer iki alanda da mümkün ise bu parsellerden birinde yer alan söz konusu bina korunacak mı?”

CEVAP: Nevşehir’de verilen proje alanı 1326/1 ve 1327/1 adalarını kapsamaktadır. Aradan geçen yol mevcut haliyle korunacak olup yarışmacılardan buna uygun tasarım önerileri beklenmektedir. 1327/1 adadaki ‘İl Halk Eğitim Merkezi’ yok kabul edilecektir.


SORU 43: Gaziantep ili için verilen proje alanında mevcut binaların korunması gerekiyor mu?

CEVAP: Gaziantep İli Nizip ilçesindeki alan, eğitim kampüsü olarak ayrılmış bir alandır. İçinde 2 adet yurt ve 1 adet sosyal tesis bulunmaktadır. Dolayısı ile bu yapılar korunacak olup çevre düzeni ve planlama buna göre yapılacaktır.


SORU 44: Yarışma içerisinde geçen çeşitli kamu binalarının mimari programları (ihtiyaç programları) detaylı bilgiyi nereden edine biliriz? Ben, Gaziantep ilindeki hizmet binasını tercih ediyorum. Bununla ilgili bilgiyi sizden talep ediyorum.

CEVAP: Yarışmacılara ihtiyaç programı verilmeyecektir (Bkz. Şartname Madde 11). Yarışmacılar tasarlayacakları yapılar için verilen bilgiler doğrultusunda ihtiyaç programlarını o ilin gereksinimlerini göz önünde bulundurarak kendileri oluşturacaklardır.Seçilen ilde şartname ekinde belirtilen işlevlerin tamamını içeren tasarım yapılacaktır. Gaziantep’te hizmet binasını ve sosyal tesisi bir arada, mevcut yapıları koruyarak tasarlamanız beklenmektedir. Sadece bir tanesini tercih etmeniz mümkün değildir.


SORU 45: Gaziantep Bölgesi’ne ilişkin verilen arazide mevcut binaların bulunması ve bu yapıların yıkılarak arazi içindeki düzenlemeler gözetilmeksizin bir proje tasarlanması mı ön görülmektedir?

CEVAP: Gaziantep İli Nizip ilçesindeki alan, eğitim kampüsü olarak ayrılmış bir alandır. İçinde 2 adet yurt ve 1 adet sosyal tesis bulunmaktadır. Dolayısı ile bu yapılar korunacak olup çevre düzeni ve planlama buna göre yapılacaktır.


SORU 46: Gaziantep-Nizip bölgesi için verilen arsa üzerinde,  kredi yurtlar kurumuna ait 2 blok yurt ve aynı zamanda sosyal ve idari tesis bulunmaktadır. Bu binaları yok sayarak mı çalışmalıyız veya mevcut binalardan hangilerini yok saymalıyız?

CEVAP: Gaziantep İli Nizip ilçesindeki alan, eğitim kampüsü olarak ayrılmış bir alandır. İçinde 2 adet yurt ve 1 adet sosyal tesis bulunmaktadır. Dolayısı ile bu yapılar korunacak olup çevre düzeni ve planlama buna göre yapılacaktır.


SORU 47: Gaziantep Nizip’teki yarışma alanında yer alan KYK binaları verilen DWG dosyasında yer almamaktadır. Fakat istenen programda çevredeki yurtların ihtiyaçlarına yanıt verecek çözümler beklenmektedir. Proje alanında yer alan yurt binaları yok mu sayılacaktır. Eğer yok sayılmayacaklarsa, plana işlenmeleri mümkün müdür?

CEVAP: Gaziantep İli Nizip ilçesindeki alan, eğitim kampüsü olarak ayrılmış bir alandır. İçinde 2 adet yurt ve 1 adet sosyal tesis bulunmaktadır. Dolayısı ile bu yapılar korunacak olup çevre düzeni ve planlama buna göre yapılacaktır. Bu yarışma fikir yarışması olduğundan şartname ve ekleri ile web sayfasında yer alan dokümanların (uydu fotoğrafı, halihazır harita, dwg dosyası) esas alınması yeterlidir. Mevcut binaların konumları uydu fotoğrafı üzerinden yaklaşık olarak tespit edilerek projeye işlenebilir.


SORU 48: Gaziantep için verilen arazide mevcut yapılarla ilişki kurulması istenmekte midir?

CEVAP: Gaziantep İli Nizip ilçesindeki alan, eğitim kampüsü olarak ayrılmış bir alandır. İçinde 2 adet yurt ve 1 adet sosyal tesis bulunmaktadır. Dolayısı ile bu yapılar korunacak olup çevre düzeni ve planlama buna göre yapılacaktır.


SORU 49: Gaziantep için verilen arazide mevcut yapıların konumlanmasına dair bilgi bulunmamaktadır. Bununla ilgili ek doküman temin edilecek mi?

CEVAP: Gaziantep İli Nizip ilçesindeki alan, eğitim kampüsü olarak ayrılmış bir alandır. İçinde 2 adet yurt ve 1 adet sosyal tesis bulunmaktadır. Dolayısı ile bu yapılar korunacak olup çevre düzeni ve planlama buna göre yapılacaktır. Bu yarışma fikir yarışması olduğundan şartname ve ekleri ile web sayfasında yer alan dokümanların (uydu fotoğrafı, halihazır harita, dwg dosyası) esas alınması yeterlidir. Bunların dışında herhangi bir bilgi/belge yarışmacılarla paylaşılmayacaktır (Şartname Madde 10).


SORU 50: Muğla eklerindeki pdf dosyasında öngörülen arazide mevcut yapılar ve ağaçlar bulunmaktadır. Bu ögeler dwg dosyasında işlenmemiş olup arazi planlamasını yaparken ihtiyacımız olan verilerdir. Paylaşılması mümkün müdür? Arazi köşe koordinatları verilecek mi? Söz konusu arazi ile ilgili yanındaki derenin taşkın iz, zemin suyu ve yüksekliği paylaşılacak mıdır?

CEVAP: Arsadaki mevcut yapılar yok sayılabilecek olup ağaçların dikkate alınıp alınmaması hususu yarışmacılara bırakılmıştır. Bu yarışma fikir yarışması olduğundan şartname ve ekleri ile web sayfasında yer alan dokümanların (uydu fotoğrafı, halihazır harita, dwg dosyası) esas alınması yeterlidir. Bunların dışında herhangi bir bilgi/belge yarışmacılarla paylaşılmayacaktır (Şartname Madde 10).


SORU 51: RİZE ili: İhtiyaç programında kapalı otopark ön görmeli miyiz? Teknik hacimler, sığınak vb. düşünüldüğünde  Bodrum kat sınırı var mıdır? RİZE ili: Proje arazi sınırı mevcut derenin üzerine taşmaktadır. Burada bir yanlışlık mı yapılmıştır? Dere ya da toprak ya da derenin üzerinde köprü mü düşünülmesi istenmiştir? Açıklar mısınız? RİZE ili: Program ve arazi ilişkisi çok sıkıntılıdır. Program daha doğrusu öngörülen m2’lerde değişiklik olabilir mi? Bu arazi için çok yoğundur. EDİRNE ili: Hava fotoğrafı ve çizime bakıldığında araziye araç ve yaya olarak tek bir noktadan-yönden ulaşım vardır, doğru mudur? Dekont üzerinde rumuz istenmektedir. Bu ilk defa gördüğümüz bir uygulamadır. Nedenini açıklar mısınız?

CEVAP: Tasarım yaparken yürürlükteki ilgili yönetmelikler (imar, deprem, yangın, engelli, otopark vb.) dikkate alınmalıdır. Bu yarışma fikir yarışması olduğundan şartname ve ekleri ile web sayfasında yer alan dokümanların (uydu fotoğrafı, halihazır harita, dwg dosyası) esas alınması yeterlidir. Bunların dışında herhangi bir bilgi/belge yarışmacılarla paylaşılmayacaktır (Şartname Madde 10). Arsadaki derenin projede ne şekilde değerlendirileceği ile ilgili karar yarışmacıya bırakılmıştır. Edirne’deki arsaya tek bir noktadan ulaşılmaktadır. Dekonta rumuz yazılması; değerlendirme sonuna kadar kimlik zarfları açılamayacağından projeler teslim edildikten sonra değerlendirmeye alınabilmesi için müellifin şartnameyi satın alıp almadığını kontrol etme amaçlıdır.


SORU 52: Arsa içerisinde bulunan mevcut binalar korunacak mı yoksa yıkılıp yeniden tasarlanacak mı? Ek3 tablosunda verilen m2 ler emsal değeri olarak mı düşünülecek yoksa toplam inşaat alanı olarak mı değerlendirilecek? Proje tasarımı için imar durum belgesi mi kullanılacaktır? Proje mimari çizimi hangi nitelikte olmalıdır? (Yapı uygulama projesi kadar detaylı mı olacak? Kapalı otopark şartı var mı? Varsa kaç adet olmalıdır? Sosyal ve kültürel tesis olarak kullanılacak mekânlar sadece çalışanlara mı hizmet verecek yoksa tüm kamuya hizmet verecek şekilde mi tasarlanacaktır? Ekip olarak katılan grup üyelerinin hepsi mimar olabilir mi? Ekip üye sayısı en fazla kaç kişi olmalıdır? Bu sorular Konya ili için sorulmuştur”

CEVAP: Seçeceğiniz ilde uydu fotoğrafında gözüken mevcut yapılar yok sayılabilecektir. (Yalnızca Gaziantep/Nizip arsasındaki mevcut yapıların korunması gerekmektedir). Web sayfasında yer alan dwg dosyaları baz alınarak tasarım yapılacaktır.M2 toplam inşaat alanı olarak değerlendirilecektir. Tasarım yaparken yürürlükteki ilgili yönetmelikler (imar, deprem, yangın, engelli, otopark vb.) dikkate alınmalıdır. Tasarım kararları yarışmacıya bırakılmıştır. Uygulama projesi istenmemektedir. Ekip başının mimar olması şartıyla Şartname Madde 7’de belirtilen ilgili meslek gruplarından bir ekip oluşturulabilir. Ekip tamamen mimarlardan da oluşabilir. Ekip üye sayısında herhangi bir sınırlama yoktur.


SORU 53: Rize’de yapılacak Belediye Hizmet Binası için kapalı otopark isteniyor mu?

CEVAP: Tasarım yaparken yürürlükteki ilgili yönetmelikler (imar, deprem, yangın, engelli, otopark vb.) dikkate alınmalıdır.


SORU 54: Rize proje alanında bulunan ıslah edilmiş olarak görünen dereye ne derece müdahale edebileceğimizi anlamak adına derenin ıslahı ile ilgili bilgi (dere en kesit, ıslah projesi bilgileri vb.) verilebilir mi? Rize proje alanının daha geniş çevresini içeren hali hazır dosyasını (dwg formatlı) paylaşır mısınız?

CEVAP:  Bu yarışma fikir yarışması olduğundan şartname ve ekleri ile web sayfasında yer alan dokümanların (uydu fotoğrafı, halihazır harita, dwg dosyası) esas alınması yeterlidir. Bunların dışında herhangi bir bilgi/belge yarışmacılarla paylaşılmayacaktır (Şartname Madde 10). Alan sınırları içinde bulunan dere ile ilgili herhangi bir ek bilgi/belge paylaşılmayacaktır.   


SORU 55: Ekip olarak Erzurum Yakutiye ilçesinde Gençlik İl Spor Müdürlüğü ve Sosyal Tesisi projesini seçtik ancak ihtiyaç programını oluşturma konusunda diğer projelere göre dezavantajlı olduğumuzu düşünüyoruz. Birkaç ilde bulunan Gençlik İl Spor Müdürlüklerine yapmış olduğumuz teknik geziler sonucunda bu binaların fiziki yetersizlikleri bazı departmanların eksiltilmesine yol açmış ve bu durum da bizim bu binaları örnek alarak ihtiyaç programı hazırlamamıza engel bir durum oluşturdu. İnternet ortamında yaptığımız araştırmalarda sonuç vermedi. Diğer projeler (Belediye binası…) çokça örnekleri olan projeler olduğu için ihtiyaç programı hazırlamakta bizim gibi zorlanacaklarını düşünmüyorum. Bize özel ihtiyaç programı elinizde varsa bizimle paylaşabilir misiniz?

CEVAP: Bu yarışma fikir yarışması olduğundan şartname ve ekleri ile web sayfasında yer alan dokümanların (uydu fotoğrafı, halihazır harita, dwg dosyası) esas alınması yeterlidir. Bunların dışında herhangi bir bilgi/belge yarışmacılarla paylaşılmayacaktır (Şartname Madde 10). Yarışmacılar tasarlayacakları yapılar için verilen bilgiler doğrultusunda ihtiyaç programlarını o ilin gereksinimlerini göz önünde bulundurarak kendileri oluşturacaklardır.


SORU 56: Muğla, Milas ilçesi Belediye Hizmet Binası hakkında; proje arsası içerisinde yer alan mevcut yapılar ile ilgili koruma/yıkma kararı yarışmacı tarafından mı verilecektir? Yapıların korunumu söz konusu ise bunlar ile ilgili proje materyali/çizim vs. sağlanacak mıdır? Yarışma arazisi yapılaşma koşulları ile ilgili detaylı bilgiler sağlanacak mıdır? (emsal mesafeleri, kat yükseklikleri vb.) Otopark ile ilgili güncel yönetmelik mi esas alınacaktır? (Araç kapasitesi belirlenmesi açısından)”

CEVAP: Seçeceğiniz ilde uydu fotoğrafında gözüken mevcut yapılar yok sayılabilecektir. (Yalnızca Gaziantep/Nizip arsasındaki mevcut yapıların korunması gerekmektedir). Web sayfasında yer alan dwg dosyaları baz alınarak tasarım yapılacaktır.Tasarım yaparken yürürlükteki ilgili yönetmelikler (imar, deprem, yangın, engelli, otopark vb.) dikkate alınmalıdır. Bu yarışma fikir yarışması olduğundan şartname ve ekleri ile web sayfasında yer alan dokümanların (uydu fotoğrafı, halihazır harita, dwg dosyası) esas alınması yeterlidir. Bunların dışında herhangi bir bilgi/belge yarışmacılarla paylaşılmayacaktır (Şartname Madde 10). Şartname eklerinde özel bir durum belirtilmediği takdirde kat adedi, yapı yüksekliği, çekme mesafesi ve bodrum kat sayısı gibi konularda sınırlama yoktur.


SORU 57: Tasarım esnasında uyulması beklenilen yönetmelikler nelerdir? Proje alanlarında kent ölçeğinde öneri beklenmekte midir? Çevre parsellere dair öngörülen bir yapılaşma/ değişim planı bulunmakta mıdır? Senaryo dahilinde, proje alanları ve çevresindeki ulaşım akslarına müdahale edilebilir mi? Alanlara ait halihazır, imar planı, kadastral durum, nazım imar planı, uygulama imar planı ve bu planların açıklama raporları paylaşılacak mıdır? Alanlardaki ağaçların korunma durumları hakkında bilgilendirme yapılmamıştır. Plankote paftası paylaşılacak mıdır? Oluşturulması beklenen ihtiyaç programları için, kurumların organizasyon ve koordinasyon şemaları, personel sayıları verilecek midir? Alanlara dair iklim verileri paylaşılacak mıdır?  Muğla ili için;  Proje alanı önünde bulunan dereye müdahale edebiliyor muyuz? Dere üzerinde bulunan geçişlere öneri getirilebilir mi yoksa mevcut durum korunmalı mıdır? Paylaşılan halihazırda proje alan sınırı Şair Ulvi Akgün Caddesi ve Balanca Deresi’ni kesintiye uğratmış gözükmektedir, bu bölüm proje alanı içerisine dahil edilmeli midir? Paylaşılan ekler içerisinde dere taşkın sınırı bulunmamaktadır. Dere ıslahı yapılmış mıdır? Ayrıca dere kret kotu kaç alınmalıdır?

CEVAP: Tasarım yaparken yürürlükteki ilgili yönetmelikler (imar, deprem, yangın, engelli, otopark vb.) dikkate alınmalıdır. Bu yarışma fikir yarışması olduğundan şartname ve ekleri ile web sayfasında yer alan dokümanların (uydu fotoğrafı, halihazır harita, dwg dosyası) esas alınması yeterlidir. Bunların dışında herhangi bir bilgi/belge yarışmacılarla paylaşılmayacaktır (Şartname Madde 10). Şartname eklerinde özel bir durum belirtilmediği takdirde kat adedi, yapı yüksekliği, çekme mesafesi ve bodrum kat sayısı gibi konularda sınırlama yoktur. Şartnamede belirtilen amaç ve beklentiler doğrultusunda tasarım kararları yarışmacıya bırakılmıştır. Muğla ili için;  derenin projede ne şekilde değerlendirileceği ile ilgili karar yarışmacıya bırakılmıştır. Proje alan sınırları şartname eki ve web sayfasındaki dokümanlarda gösterildiği şekildedir. Bu sınırlar esas alınacak ve söz konusu sınırlarda yarışmacılar tarafından bir değişiklik yapılmayacaktır. Alan sınırları içinde bulunan dere ile ilgili herhangi bir ek bilgi/belge paylaşılmayacaktır.


SORU 58: Edirne ili için verilmiş parsel Trakya Üniversitesi Ayşe Kadın Yerleşkesi yakınında görünüyor ancak yarışmacılara sağlanan görselde yerleşke sınırı mevcut değil. Yerleşke sınırı parsel sınırı ile çakışmakta mıdır? Yerleşke sınırı nerededir? Edirne ili için verilen arazi çevresinde bulunan yapılardan İl Emniyet Müdürlüğü ve İnci Kız Yurdu dışındaki yapıların ne için kullanıldıklarına dair bir bilgi bulunmuyor. Çevre yapıların kullanımları ve kat sayıları nelerdir? Edirne ili için sağlanan araziyi gösterir görselde görünen spor sahası kamusal kullanıma açık mıdır? Edirne ili için verilen parselin bati ve kuzeybatısında kalan yeşil alan Trakya Üniversitesi alanı mıdır ve ileride yapılaşması mümkün bir alan mıdır? Değil ise, kamusal kullanımı olan, olması muhtemel bir yeşil alan mıdır? Edirne ili arazisi için yükseklik ve yapı yaklaşma sınırlamaları var mıdır? Edirne ili arazisi için yeraltı su seviyesi nedir ve teknik sistemler için yeraltı suyu kullanımı mümkün müdür? Edirne ili arazisi çevresinde radon gazı var mıdır?

CEVAP: Bu yarışma fikir yarışması olduğundan şartname ve ekleri ile web sayfasında yer alan dokümanların (uydu fotoğrafı, halihazır harita, dwg dosyası) esas alınması yeterlidir. Bunların dışında herhangi bir bilgi/belge yarışmacılarla paylaşılmayacaktır (Şartname Madde 10). Şartname eklerinde özel bir durum belirtilmediği takdirde kat adedi, yapı yüksekliği, çekme mesafesi ve bodrum kat sayısı gibi konularda sınırlama yoktur.


SORU 59: Ekip başı olan kişi farklı gruplarla birden fazla projeyle katılabilir mi? Proje alanlarının bağlam çerçevesinde değerlendirilebilmesi için dwg dosyalarının daha kapsamlı (daha geniş bir çevreyle) verilmesi mümkün müdür? İhtiyaç programlarının detaylandırılması mümkün mü? Verilen arsalar tasarım aşamasında tamamen boş mu kabul edilecek? Güncel halleri baz alınacaksa arsa sınırları içerisinde kalan korunması gereken binalara/ağaçlara yarışmacılar mı karar verecek? (ör. Kayseri) Seçilen ilin imar yönetmeliklerine (taks/kaks, çekme mesafeleri, hmax) uyulacak mı? Serbest mi bırakılmaktadır?

CEVAP: Ekip başı ve üyeleri farklı gruplarda birden fazla proje ile yarışmaya katılamaz.Bu yarışma fikir yarışması olduğundan şartname ve ekleri ile web sayfasında yer alan dokümanların (uydu fotoğrafı, hâlihazır harita, dwg dosyası) esas alınması yeterlidir. Bunların dışında herhangi bir bilgi/belge yarışmacılarla paylaşılmayacaktır (Şartname Madde 10). Şartname eklerinde özel bir durum belirtilmediği takdirde kat adedi, yapı yüksekliği, çekme mesafesi ve bodrum kat sayısı gibi konularda sınırlama yoktur. Gaziantep ili dışında, diğer illerde olan arazilerdeki yapılar yok sayılabilecektir. Ağaçların projede ne şekilde değerlendirileceği ile ilgili karar yarışmacıya bırakılmıştır.


SORU 60: Teslim edilecek olan USB Flash Diski içerisine tasarladığımız projenin animasyon filmini de ekleyebilir miyiz?

CEVAP:Animasyon, yarışmanın sonuçlanmasını müteakip ödül alan proje sahiplerinden talep edilecektir (Bkz. Şartname Madde 11).


SORU 61: Eklerinizde sadece dwg ve pdf formatında imar durumu mevcuttur. Arazilerle alakalı başka veriler sağlanacak mıdır?(Arazi görselleri, yıkılmasına izin verilen yapılar gibi) Sürdürülebilirlik kriterleri ışığında; güneş analizi, yağış analizi ve rüzgar ölçümleri gibi kritik veriler araziye özgü ölçüm yöntemleriyle hesaplanıp paylaşılacak mıdır?

CEVAP: Bu yarışma fikir yarışması olduğundan şartname ve ekleri ile web sayfasında yer alan dokümanların (uydu fotoğrafı, hâlihazır harita, dwg dosyası) esas alınması yeterlidir. Bunların dışında herhangi bir bilgi/belge yarışmacılarla paylaşılmayacaktır (Şartname Madde 10). ). Mimari açıklama raporu ile paftadaki analiz ve açıklamalar dışında, herhangi bir hesap veya rapor istenmemektedir.


SORU 62: Yarışma başvuru ve şartnamenin satın alınmasına ilişkin olarak, şartnamede belirtilen tarihe kadar gerekli olan şartname bedeli yatırılmalıdır, ibaresi yer alıyor. Ancak şartnamede başvurularla ilgili olarak yalnızca 10 Eylül 2018 tarihi yer almakta, şartname bedelinin ödenmesi için de son başvuru tarihi bu tarih olarak mı kabul edilecektir?

CEVAP: Son teslim tarihi olan 10 Eylül 2018’e kadar şartname satın alınarak kayıt yaptırılabilecektir.


SORU 63: Her alan için ayrı ödül mü verilecek? Yani her şehrin birincisi ayrı mı olacak? Alt disiplin raporları da sunulacak mı? ( mekanik, statik vs.) Katılacak mimar için “mimarlar odası kayıt belgesi” isteniyor mu? Resmi kurum onayından kasıt noterden alınacak aslı gibidir belgesi mi?

CEVAP: Tüm illere ait projeler aynı kapsamda değerlendirilecek olup her il için ayrı ödüllendirme yapılmayacaktır (Bkz. Şartname Madde 20). Bu yarışma bir  fikir yarışması olduğundan diğer disiplinlere ait rapor istenmemektedir. Resmi kurum onaylı diploma/geçici mezuniyet belgesinin verilmesi yeterlidir. Resmi kurum onayı ilgili üniversiteden veya noterden yaptırılacaktır. Yarışmanın fikir yarışması olması sebebiyle Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir Ve Bölge Planlama Ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” Madde 15 a) bendine göre odaya kayıt zorunluluğu yoktur. Ekip başı ve diğer katılımcılar resmi kurum onaylı lisans diploma  veya geçici mezuniyet belgesi örneğini göndermelidir.


SORU 64: Kamu Binaları Tasarımı yarışması şartnamesinde cevabını bulamadığım bir soruyu sormak istiyorum: Yarışmacılara 12 proje alanından birini seçme özgürlüğü tanınmış. Bir yarışmacı bu alanlardan birden fazlasına proje sunabilir mi veya birden fazla proje ekibinde yer alabilir mi?

CEVAP: Ekip başı ve üyeleri farklı gruplarda birden fazla proje ile yarışmaya katılamaz (Bkz. Şartname Madde 4).


SORU 65: Daha detaylı bir ihtiyaç programı olacak mı? yoksa mekan fonksiyonları ve dağılımları bizlere mi bırakılmıştır?

CEVAP:  Yarışmacılar tasarlayacakları yapılar için verilen bilgiler doğrultusunda ihtiyaç programlarını o ilin gereksinimlerini göz önünde bulundurarak kendileri oluşturacaklardır (Bkz. Şartname Madde 11). Bu yarışma fikir yarışması olduğundan şartname ve ekleri ile web sayfasında yer alan dokümanların (uydu fotoğrafı, halihazır harita, dwg dosyası) esas alınması yeterlidir. Bunların dışında herhangi bir bilgi/belge yarışmacılarla paylaşılmayacaktır (Şartname Madde 10).


SORU 66: Önerilen yapılar için çekme mesafesi var mıdır? Önerilen yapılar için maksimum yükseklik sınırı var mıdır? Bazı arazilerde istenen çizimler için dört adet A1 yetmemektedir. Pafta sayısının altı adet A1’e yükseltilmesi mümkün müdür? Mimari programı kendimiz mi oluşturacağız? Örnek program yayınlayabilir misiniz? Bazı arazilerde mevcut binalar görülmektedir. Onların kaldırılacağı varsayılacak mıdır?”

CEVAP: Şartname eklerinde özel bir durum belirtilmediği takdirde kat adedi, yapı yüksekliği, çekme mesafesi ve bodrum kat sayısı gibi konularda sınırlama yoktur. Maksimum pafta adedi Şartname Madde 11’de belirtilmiştir ve değiştirilmeyecektir. Yarışmacılar tasarlayacakları yapılar için verilen bilgiler doğrultusunda ihtiyaç programlarını o ilin gereksinimlerini göz önünde bulundurarak kendileri oluşturacaklardır (Bkz. Şartname Madde 11).  Seçeceğiniz ilde uydu fotoğrafında gözüken mevcut yapılar yok sayılabilecektir. (Yalnızca Gaziantep/Nizip arsasındaki mevcut yapıların korunması gerekmektedir). Web sayfasında yer alan dwg dosyaları baz alınarak tasarım yapılacaktır.


SORU 67: Projelerin ihtiyaç programlarına nasıl ulaşabiliriz?                                     

CEVAP: Yarışmacılar tasarlayacakları yapılar için verilen bilgiler doğrultusunda ihtiyaç programlarını o ilin gereksinimlerini göz önünde bulundurarak kendileri oluşturacaklardır. (Bkz. Şartname Madde 11)


SORU 68: Kamusal bina derken ne kastediliyor orayı anlamadım. Herhangi bir bina çizip onun üzerinde mi göstereceğiz bu projeyi yoksa sadece fikirleri mi üreteceğiz? Ya da var olan bir yapının üzerinden mi devam edeceğiz orayı anlamadım.  Yani biz ne çizeceğiz ne yapacağız ayrıntılı bir bilgi yok.

CEVAP:Gerekli tüm bilgiler yarışma web sitemizde (www.kamubinalaritasarimi.com) yer alan yarışma şartnamesinde bulunmaktadır.


SORU 69: Merhaba, bize verilen proje alanları için arsaları boş mu kabul edeceğiz? Ya da isteğe bağlı tutabileceğimiz binalar olabilir mi? Gönderilen autocad dosyalarında hiçbir şekilde arsaların çevresi verilmemiştir. Proje bağlamında referans almak isteyeceğimiz herhangi bir yapı, eser, aks için ulaşabileceğimiz bir kaynak verilmemiştir. Arsaların yakın çevresiyle birlikte tekrar paylaşılmasını öneriyorum. Proje tasarımlarında kat sınırı, emsal, yol çekmeleri gibi imar bilgilerini göz önünde bulunduracak mıyız? Eğer öyleyse bunlara nereden ulaşabiliriz? Örneğin; belediye hizmet binası 6.000, sosyal kültürel tesis 4.000  metrekare verilmiş. Asıl kamu binası için yarı açık alanlar da bu metrekare içinde mi, yoksa ekstra mı olacak? Aynı şey sosyal tesis metrekaresi için de geçerli mi? Bu ayrım nasıl olacak? Birçok autocad dosyasında arazide olmasına rağmen ağaçlar gösterilmemiştir. Bunların yarışmacılarla tam ve doğru şekilde paylaşılmasını talep ediyorum. Hükümet Konağı istenen projeler için; içinde hangi müdürlüklerin olacağına nasıl karar verilecektir?

CEVAP: Seçeceğiniz ilde uydu fotoğrafında gözüken mevcut yapılar yok sayılabilecektir. (Yalnızca Gaziantep/Nizip arsasındaki mevcut yapıların korunması gerekmektedir). Web sayfasında yer alan dwg dosyaları baz alınarak tasarım yapılacaktır. Bu yarışma fikir yarışması olduğundan şartname ve ekleri ile web sayfasında yer alan dokümanların (uydu fotoğrafı, hâlihazır harita, dwg dosyası) esas alınması yeterlidir. Bunların dışında herhangi bir bilgi/belge yarışmacılarla paylaşılmayacaktır (Şartname Madde 10). Ağaçların projede ne şekilde değerlendirileceği ile ilgili karar yarışmacıya bırakılmıştır. Tasarım yaparken yürürlükteki ilgili yönetmelikler (imar, deprem, yangın, engelli, otopark vb.) dikkate alınmalıdır. Şartname eklerinde özel bir durum belirtilmediği takdirde kat adedi, yapı yüksekliği, çekme mesafesi ve bodrum kat sayısı gibi konularda sınırlama yoktur. İnşaat alanları % 10 oranında farklılık gösterebilir. M2ler toplam kapalı inşaat alanını ifade etmektedir. Bu alana kapalı ortak alanlar dahildir.Yarışmacılar tasarlayacakları yapılar için verilen bilgiler doğrultusunda ihtiyaç programlarını o ilin gereksinimlerini göz önünde bulundurarak kendileri oluşturacaklardır (Bkz. Şartname Madde 11).


SORU 70: Seçeceğimiz ilde, paftada gösterilen yapıları yok sayacağız herhalde. Ve de yarışmaya tek başıma, bireysel olarak katılabiliyorum sanırım. Şartnamede okuduğum kadarıyla böyle anladım ancak herhangi bir aksilik olmaması adına da teyit emek istedim bu iki soruyu/durumu.

CEVAP: Seçeceğiniz ilde uydu fotoğrafında gözüken mevcut yapılar yok sayılabilecektir. (Yalnızca Gaziantep/Nizip arsasındaki mevcut yapıların korunması gerekmektedir). Web sayfasında yer alan dwg dosyaları baz alınarak tasarım yapılacaktır. Resmi kurum onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi ibraz eden mimarlar tek başına katılabilir.


SORU 71: Yarışmada verilen bazı yapıların mevcut arazilerinde lojmanlar bulunmaktadır. Bu lojmanlar ile ilgili herhangi bir çalışma yarışma kapsamındaki tasarımlara dahil edilecek midir?

CEVAP:Seçeceğiniz ilde uydu fotoğrafında gözüken mevcut yapılar yok sayılabilecektir. (Yalnızca Gaziantep/Nizip arsasındaki mevcut yapıların korunması gerekmektedir). Web sayfasında yer alan dwg dosyaları baz alınarak tasarım yapılacaktır.


SORU 72: Dwg de arazi alanı 1326 ve 1327 no’lu parsel alanlarını içerirken pdf de sadece 1326 no’lu parsel taranmış ve orada halk eğitim binası gözüküyor. Proje arazi alanına halk eğitim binası parseli dahil mi? Oradaki bina kaldırılacak mı?

CEVAP: Nevşehir’de verilen proje alanı 1326/1 ve 1327/1 parsellerini kapsamaktadır. Aradan geçen yol mevcut haliyle korunacak olup yarışmacılardan buna uygun tasarım önerileri beklenmektedir. 1327/1 adadaki ‘İl Halk Eğitim Merkezi’ yok kabul edilecektir.


SORU 73: İl bilgileri; Belediyelerden veya İller Bankasından edinilebilir mi? İlin ihtiyaçları gözetilerek tasarım yapılması için oluşturulacak analiz çalışmaları; pafta ile mi (Pafta ise bir sınırı veya boyutu var mı?) rapor ile mi ifade edilmelidir? Yoksa her ikisi birden mi? “1/500 ölçekli vaziyet planının çevre olan ilişkisi gösterilecektir” cümlesinden yola çıkarak tasarım alanının çevresini plana ne kadar dahil etmeliyiz? Mimari açıklama raporunda sadece yapı tasarımı ile ilgili bilgiler aktarılacak yoksa yakın çevresi veya diğer analizlerle ilgili bilgiler de aktarılacak mı?  Kaynakçalar; paftalarda mı belirtilmelidir, raporda mı, ayrı bir yazıda mı?

CEVAP: Bu yarışma fikir yarışması olduğundan şartname ve ekleri ile web sayfasında yer alan dokümanların (uydu fotoğrafı, hâlihazır harita, dwg dosyası) esas alınması yeterlidir. Bunların dışında herhangi bir bilgi/belge yarışmacılarla paylaşılmayacaktır (Şartname Madde 10).Yakın çevre ile olan ilişki, analiz çalışmalarının ve mimari açıklama raporunun ifade şekli şartnameye uygun olması şartı ile yarışmacıya bırakılmıştır.


SORU 74: Şartname dekontunu geçen günlerde size ulaştırdım, ancak şartname ile ilgili bir dönüş alamadım, şartnameyi gönderebilir misiniz?

CEVAP: Şartname ve ekleri yarışma web sayfasından (www.kamubinalaritasarimi.com) görüntülenip indirilecektir (Şartname Madde 10).


SORU 75: Yarışmaya başvuru yapabilmek için dekontla birlikte göndermemiz gereken başka belge var mı? Katılım tutanağı ve muvafakatname hangi aşamada gönderilecektir? Rumuz dekontta ve diğer ek olarak gösterilen belgelerde hangi kısımlara yazılacak? Bankaya yatırılacak olan ücretin son yatırma tarihi nedir?

CEVAP: Dekontun info@kamubinalaritasarimi.com adresine ulaştırılması yeterlidir. Katılım tutanağı ve muvafakatname kimlik zarfı ile proje tesliminde gönderilecektir (Şartname Madde 14). Rumuz EFT’nin açıklama kısmına yazılacaktır. Dekont, ad-soyad, adres ve rumuzun yer aldığı bilgiler mail ile raportörlük mail adresine (info@kamubinalaritasarimi.com) gönderilecektir. Şartname bedeli olan 30 TL, 10 Eylül 2018 tarihine kadar Şartname Madde 8’e uygun olarak ilgili hesaba yatırılabilir.


SORU 76: Paftaları el çizimi kabul ediyor musunuz yarışma için?

CEVAP: Şartname Madde 11’de “Yarışmacılardan İstenenler” bölümünde belirtilen koşulların sağlanması şartıyla çizim tekniği serbesttir.


SORU 77: Arsa sınırı olarak verilen etrafında bulunan yeşil alan ve sosyal alan olarak kullanılan yerlere öneri getirilecek mi? Yoksa mevcut halleri korunup göz ardı edilecek mi ? Muvafakatname neden talep ediliyor? Net olarak açıklar mısınız? Şartnamenin 8. maddesinde geçen şartname bedelinin rumuz belirtilerek yatırılmasının sebebini açıklar mısınız?                

CEVAP: Yarışmacılar kendi senaryoları ve tasarım kararları dahilinde arazinin yakın çevresi için de öneriler getirebilir.Dekonta rumuz yazılması; değerlendirme sonuna kadar kimlik zarfları açılamayacağından projelerin teslim edildikten sonra yarışmaya kabul edilebilmesi için müellifin şartnameyi satın alıp almadığını kontrol etme amaçlıdır. Projelerin yarışma sonrasında idarece yapılabilecek kitap, e-kitap vb. dokümantasyon çalışmalarında kullanılabilmesi için muvafakatname istenmektedir.


SORU 78: Sosyal ve kültürel tesis beraberindeki yapıyla ilişkili mi tasarlanacak yoksa kente yönelik mi? Mesela Edirne’deki Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü binasının yanındaki sosyal ve kültürel tesis bu yapının ihtiyaçlarına yönelik mi fonksiyonlar barındıracak yoksa kentin genel ihtiyaçları doğrultusunda mı?

CEVAP:  Senaryo dahilinde tasarım kararları yarışmacıya bırakılmıştır. Yarışmacılar tasarlayacakları yapılar için verilen bilgiler doğrultusunda ihtiyaç programlarını o ilin gereksinimlerini göz önünde bulundurarak kendileri oluşturacaklardır.


SORU 79: Şartname açıklamalarında dekontla ilgili olarak rumuz belirtilerek yatırılmasına dair bir açıklama bulunuyor. Şartname bedelini yatırırken kişisel hesabımızdan gönderim yaptığımız için rumuz gizliliği açısından açıklamaya rumuz belirtmemiz gerçekten isteniyor mu yoksa yanlış bir anlaşılma mı var emin olamadık. Bu konuda sizden dönüş bekliyoruz.

CEVAP: Dekonta rumuz yazılması; değerlendirme sonuna kadar kimlik zarfları açılamayacağından, projelerin teslim edildikten sonra yarışmaya kabul edilebilmesi için, müellifin şartnameyi satın alıp almadığını kontrol etme amaçlıdır. Rumuzlar projelerin değerlendirme aşamasında gizli tutulmaktadır.


SORU 80: Benim sorum, tasarım için hangi program kullanılarak yapılmalı ve marjinal fikirler de önem arz edecek mi?

CEVAP: Şartname Madde 11’de “Yarışmacılardan İstenenler” bölümünde belirtilen koşulların sağlanması durumunda çizim tekniği serbesttir. Bu yarışma bir fikir yarışmasıdır. Yarışmacılar tasarımlarını yaparken Şartnamede beklenen amaç ve beklentileri esas alacaklardır.


SORU 81: Yarışma raportörlüğüne kayıt işlemi e-posta ile yapabiliyor mu veya kayıt için detaylı bir bilgi verir misiniz? Kayıt için şartnamede bir süre belirtilmediğinden ne zamana kadar kayıt işlemini gerçekleştirmemiz gerektiği hakkında bilgi verir misiniz?

CEVAP: Şartname bedeli olan 30 TL, 10 Eylül 2018 tarihine kadar Şartname Madde 8’e uygun olarak ilgili hesaba yatırılarak kayıt yaptırılacaktır.


SORU 82: Kendi şehrinizde vereceğimiz kararlar doğrultusunda verilen arazi sınırları dışında da müdahaleler yapabiliyor muyuz? Mevcut m2 dışında bölgeye ihtiyaçları doğrultusunda otopark önermemiz mümkün mü acaba?

CEVAP: Yapılaşma arsa sınırları içerisinde kalması koşuluyla senaryo dahilinde tasarım kararları yarışmacıya bırakılmıştır. Otopark konusunda ilgili yönetmeliğe uyulacaktır.


SORU 83: Verilen araziler değerlendirilirken üzerinde bulunan mevcut binalar ve yeşil alanların var olmadığı düşünülerek mi tasarım yapılacak?

CEVAP: Seçeceğiniz ilde uydu fotoğrafında gözüken mevcut yapılar yok sayılabilecektir. (Yalnızca Gaziantep/Nizip arsasındaki mevcut yapıların korunması gerekmektedir). Ağaçların projede ne şekilde değerlendirileceği ile ilgili karar yarışmacıya bırakılmıştır.


SORU 84: Tasarımda İl Müdürlüğü Binasının bahçe duvarıyla çevrili olması istenir mi? ( Mevcut il müdürlüğü bahçe duvarı ile çevrili olduğu için) Başvuru sırasında rumuz bilgisi istenmekte midir? (zarfta aynı rumuz yazılma ihtimaline karşın)?

CEVAP: Toplam inşaat alanına esas yapılaşmanın arsa sınırları içerisinde kalması koşuluyla tasarım kararları yarışmacıya bırakılmıştır. Başvuru sırasında rumuz bilgisi istenmekte olup, dekontun açıklama kısmına rumuz yazılması; değerlendirme sonuna kadar kimlik zarfları açılamayacağından projeler teslim edildikten sonra değerlendirmeye alınabilmesi için müellifin şartnameyi satın alıp almadığını kontrol etme amaçlıdır.


SORU 85: İmar durumunu resmi olarak isteyecek miyiz? Kaks ve taks veya kat adedi nasıl belirlenecek? Mevcut durumdaki ağaç hâlihazırı var mı? Pafta sayımız 4’ten fazla olursa ne yapacağız? Görünüşler teknik çizim mi olacak 3d olur mu ?

CEVAP:  Şartname eklerinde özel bir durum belirtilmediği takdirde kat adedi, yapı yüksekliği, çekme mesafesi ve bodrum kat sayısı gibi konularda sınırlama yoktur. Şartname Madde 11’de “Yarışmacılardan İstenenler” bölümünde belirtilen koşulların sağlanması durumunda çizim tekniği serbesttir. Ancak her bina için teknik çizim niteliğinde vaziyet planı, kat planları, tüm kesit ve görünüşler talep edilmekte olup (Şartname Madde 11), 3d çizimler bunlara ilaveten yapılacaktır. Maksimum pafta adedi Şartname Madde 11’de belirtilmiştir ve değiştirilmeyecektir.


SORU 86: Kamu binası tasarımında, sürdürülebilirlik açısından mevcut bina korunup ekleme yapılabilir mi? Tasarım da maliyeti düşünmeli miyiz? Yoksa mevcut pasif sistemler ile ekonomik bir yapı mı tasarlanmalı? Kamu binası tasarımında sosyal ve kültürel alan, vatandaşların da sürekli kullanacağı mekânlar olarak mı kurgulanacak?

CEVAP: : Seçilen ildeuydu fotoğrafında gözüken mevcut yapılar yok sayılabilecektir. (Yalnızca Gaziantep/Nizip arsasındaki mevcut yapıların korunması gerekmektedir). Şartnamede belirtilen amaç ve beklentiler doğrultusunda tasarım kararları yarışmacıya bırakılmıştır. Yarışmacılar, verilen bilgiler doğrultusunda o ilin gereksinimlerini göz önünde bulundurarak mekânları kendileri kurgulayacaklardır.


SORU 87: Eklerde verilen yapı metrekareleri bodrum (otopark, sığınak, depo, teknik hacim vs) dahil olmak üzere toplam yapı inşaat alanını mı ifade etmektedir? Metrekare aşımı için bir tolerans sağlanacak mı (sağlanacaksa 10000 m2 olarak verilen bir yapı için üst sınır ne olabilir?)? Yoksa proje kesinlikle verilen metrekareyi geçmemeli mi?

CEVAP: İnşaat alanları % 10 oranında farklılık gösterebilir. M2’ler toplam kapalı inşaat alanını ifade etmektedir. Bu alana kapalı ortak alanlar dahildir.


SORU 88: Yarışmada jüri karşısında şahsen sunum yapılmayacak mı?

CEVAP:  Yarışmada, jüri karşısında yarışmacılar herhangi bir sunum yapmayacaktır.


SORU 89: Kamu binaları tasarımlarının sürdürülebilir nitelikte olabilmesi için açmış olduğunuz ulusal ölçekteki yarışma şartnamesini ve eklerini inceliyorum. İncelediğim verilerde, nitelikli bir tasarım yapabilmek için ihtiyacımız olan aşağıdaki tanımlara rastlayamadığımı bildiririm: Aplikasyon ve mülkiyet (gönderdiğiniz dwg formatı bu konuda daha basit kalıyor), imar planı ( plan / yapılanma şartları ile birlikte) ve 1/100000 ölçekli çevre düzeni planı /plan kararları ve uygulama hükümleri, ihtiyaç programı, zemin raporları ( tanımlı arazilerin), iklim verileri, fotoğraflar.

CEVAP: Bu yarışma fikir yarışması olduğundan şartname ve ekleri ile web sayfasında yer alan dokümanların (uydu fotoğrafı, hâlihazır harita, dwg dosyası) esas alınması yeterlidir. Bunların dışında herhangi bir bilgi/belge yarışmacılarla paylaşılmayacaktır (Şartname Madde 10).


SORU 90: Kayseri İlinde devam eden Sahabiye kentsel dönüşüm projesindeki proje kararla yarışmanın proje alanını etkiliyor. Bunları dikkate alacak mıyız? Proje alanının doğusunda bulunan Hükümet Caddesi araç kullanıma açık mıdır? Açık ise orduevi pasajına olan yaya alt geçidine inişi yok mu kabul edeceğiz?

CEVAP: Bu yarışma fikir yarışması olduğundan şartname ve ekleri ile web sayfasında yer alan dokümanların (uydu fotoğrafı, hâlihazır harita, dwg dosyası) esas alınması yeterlidir. Sahabiye projesinde devam etmekte olan 1. ve 2. Etapları yarışma alanını etkilememektedir. Yine de kentsel dönüşüm projesi kararlarının dikkate alınıp alınmaması hususu yarışmacıların geliştirecekleri proje kurgusuna bırakılmıştır. Aynı şekilde Hikmet Caddesi ve Orduevi Pasajı yaya alt geçidi konularında mevcut uygulama korunabileceği gibi proje fikrinin kurgusuna göre değişiklikler de yapılabilir.


SORU 91: Şartname içeriğinden anlaşılan katılımcılar 12 il içerisinden seçim yaparak katılacaklar. 12 il için verilen arsa, bina tipi ve büyüklüğü farklılıklar göstermektedir. Anlaşılan odur ki her bir il için birinci, ikinci ve üçüncü seçilmeyecektir (Geçmişte TOKİ’nin açmış olduğu yarışmadakine benzer olarak). Tüm yarışmada sadece 1 adet 1.,2.,3. vb. sıralama olacağını anlıyoruz. Bu durumda, jüri değerlendirmeyi nasıl yapacaktır? Her ne kadar kamu binası da olsa farklı bina tipleri ile ilgili olarak nasıl bir değerlendirmede bulunacak ve dereceleme yapacaktır. Bu noktada kriterleri ne olacaktır? Sonuç olarak esasen elma ile armudu karşılaştırmaya benzer bir durum ortaya çıkmaktadır. Farklı arsalarda, farklı iklimde, farklı sosyal alanda yer alan projeleri nasıl bir değerlendirmeye tabii tutacaktır?

CEVAP: Bu yarışma bir fikir yarışması olup projeler, şartnamede belirtilen amaç ve beklentiler ışığında değerlendirilecek ve karşılaştırılacaktır.


SORU 92: Yarışma şartnamesinde belirtilen toplamda 300.000 TL tutarındaki ödüller her bölge için ayrı ayrı (toplamda 12 x 300 000 TL = 3 600 000 TL) olacak şekilde mi ödenecektir?
  1. a) Eğer 300 000 TL tutarındaki ödül 12 yarışma alanı için tasarlanacak projelerin tamamı için ayrılmış ödül bütçesiyse ki şartnameden daha çok böyle anlaşılıyor, her bir alan için 300 000 TL/12 =25 000 TL gibi bir rakam ortaya çıkıyor. En düşüğü 10 000 m² olarak istenen mimari projeler için ortaya çıkan bu ortalama rakamı jürideki saygıdeğer meslektaşlarımız ve değerli akademisyenlerimiz, mimarlık mesleğinin onuru ve etiği ile bağdaştırabiliyorlar mı?
  2. b) İller Bankası gibi Kurtuluş Savaşı yıllarında bu ülke şehirlerinin imar ve inşası için kurulmuş köklü bir devlet kurumu, bütün bölgeler için ayırdığı toplamdaki 300 000 TL tutarındaki ödül ile 12 proje alanının her birine gönderilecek projeleri 25 000 TL’ ye elde etmiş olacak. Böylesi köklü bir kurumun mimari proje hizmetine biçtiği değer bu kadar mı? Mimarların emeğinin karşılığını bu kadar mı görüyor? Yarışma yoluyla “kamu binası projesi” elde etmek bu kadar ucuz mu?
  3. c) Ödüller her bölge için ayrı ayrı ödenmeyecekse; jüri, yeri, durumu, bağlamı, programları ve büyüklükleri birbirinden çok farklı olan sözgelimi Rize’deki “Belediye Hizmet Binası” projesi ile Edirne’deki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi” projelerini nasıl birbiriyle mukayese edip hangisinin ödüle layık olduğunun kararını verebilecek?
  4. d) Jürinin adil bir değerlendirme yapabilmesi için her bölgedeki projeleri kendi içerisinde değerlendirilip ödüllendirmesi gerekmez mi?
  5. e) Son olarak şartnamede belirtilen ödül tutarı belirlenirken “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları

Yönetmeliği”nin;

Yarışmaların değerinin belirlenmesi Madde 5: Tasarım yarışmalarının değerlerinin belirlenmesinde:

  1. a) Bir hizmet sözleşmesinin yapılmasıyla sonuçlanacak usul kapsamında yapılan yarışmalarda; sözleşme konusu hizmetin yaklaşık maliyeti,
  2. b) Bir hizmet sözleşmesinin yapılmasıyla sonuçlanmayacak usul kapsamında yapılacak ödüllü tasarım yarışmalarında; tüm yarışma ödülleri ve tasarım yarışmasına katılan katılımcılara ödenebilecek diğer giderler, esas alınır.””şeklindeki ilgili maddesi dikkate alındı mı?

2- Yarışma şartnamesinde 8. maddede “”Yarışmacıların isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmeleri ve 30 TL şartname bedelini dekontta rumuz belirterek yatırmaları gerekmektedir.”” şeklindeki ifadede rumuzun dekont üzerinde belirtilmesi eser sahibinin kimliğini açıklamaz mı? Bu durum yarışmanın eşitlik ve adaletine gölge düşürmez mi?”

CEVAP:Bu yarışma bir fikir yarışması olup projeler, şartnamede belirtilen amaç ve beklentiler ışığında aynı kapsamda değerlendirilecek ve karşılaştırılacaktır. Her bir il için ayrı ödüllendirme yapılmayacaktır (Bkz. Şartname Madde 20). Dekonta rumuz yazılması; değerlendirme sonuna kadar kimlik zarfları açılamayacağından projeler teslim edildikten sonra değerlendirmeye alınabilmesi için müellifin şartnameyi satın alıp almadığını kontrol etme amaçlıdır. Rumuzlar projelerin değerlendirme aşamasında gizli tutulmaktadır.


SORU 93: “Merhaba, Balıkesir Bigadiç Kamu Binası hakkında; çevre dokusunu tam algılayabilmemiz ve 3 boyutlu görsellendirme yapabilmemiz için, çevre verisine ihtiyacımız bulunmaktadır.  Balıkesir Bigadiç ilçesinin büyük ölçekten dwg formatlı çizimini gönderebilir misiniz?

CEVAP: Bu yarışma fikir yarışması olduğundan şartname ve ekleri ile web sayfasında yer alan dokümanların (uydu fotoğrafı, hâlihazır harita, dwg dosyası) esas alınması yeterlidir. Bunların dışında herhangi bir bilgi/belge yarışmacılarla paylaşılmayacaktır (Şartname Madde 10).


SORU 94: Merhaba, ben Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında görev yapmakta olan bir mimarım. Yarışmaya katılabiliyor muyum?  (Hükumet Konakları ile ilgili olarak özel bürolara proje yaptırdık, ör. Seydikemer Hükümet Konağı. Ben sadece teknik açıdan uygunluğunu değerlendiren ekipte görev aldım).

CEVAP: Şartname Madde 7’deki katılım koşullarına uymayanlar yarışmaya katılamaz ve ekipte yer alamazlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İller Bankası Anonim Şirketi’nin merkez ve taşra teşkilatı çalışanları yarışmaya katılamamaktadır. Ayrıca jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörler ile bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanı olanlar yarışmaya katılamazlar.


SORU 95: Yarışma kapsamında olan Gaziantep Nizip Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü projesinde; Parselde bulunan binalar korunacak mı? Korunacak ise binaları gösteren mevcut durum paftası verilecek mi? Nizip için hakim rüzgar yönü nedir? Lojman ve misafirhane olacak mı? Hatay Vergi Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası projesinde; Hatay hakim rüzgar yönü nedir? Kayseri Hükümet Konağı projesinde; parselde bulunan binalar korunacak mı? Korunacak ise binaları gösteren mevcut durum paftası verilecek mi?

CEVAP: Seçeceğiniz ilde uydu fotoğrafında gözüken mevcut yapılar yok sayılabilecektir. (Yalnızca Gaziantep/Nizip arsasındaki mevcut yapıların korunması gerekmektedir). Web sayfasında yer alan dwg dosyaları baz alınarak tasarım yapılacaktır. Bu yarışma fikir yarışması olduğundan şartname ve ekleri ile web sayfasında yer alan dokümanların (uydu fotoğrafı, halihazır harita, dwg dosyası) esas alınması yeterlidir. Bunların dışında herhangi bir bilgi/belge yarışmacılarla paylaşılmayacaktır (Şartname Madde 10).  Gaziantep İli Nizip ilçesindeki alan, eğitim kampüsü olarak ayrılmış bir alandır. İçinde 2 adet yurt ve 1 adet sosyal tesis bulunmaktadır. Dolayısı ile bu yapılar korunacak olup çevre düzeni ve planlama buna göre yapılacaktır. Mevcut binaları uydu fotoğrafı üzerinden yaklaşık olarak tespit edebilirsiniz.


SORU 96: Kayseri Hükümet Konağı için verilen arazi sınırları içerisinde korunması gereken yapı var mıdır? Özellikle Atatürk Anıtı ve çevresi ile mescit yapısı korunacak mıdır? Açık ya da kapalı otopark gerekli midir? Yan parseldeki açık otopark alanı önerilebilir mi?  Bodrum Kat adedinde sınırlama var mıdır?

CEVAP: Seçeceğiniz ilde uydu fotoğrafında gözüken mevcut yapılar yok sayılabilecektir. (Yalnızca Gaziantep/Nizip arsasındaki mevcut yapıların korunması gerekmektedir). Otopark Yönetmeliği Esas Alınacaktır. Şartname eklerinde özel bir durum belirtilmediği takdirde kat adedi, yapı yüksekliği, çekme mesafesi ve bodrum kat sayısı gibi konularda sınırlama yoktur.


SORU 97: İlbank A.Ş. tarafından düzenlenen 2018 yılı kapsamında düzenlenen Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışmasına hazırlanmaktayız. Belirlenen iller içerisinde Edirne ili seçilerek proje çalışması başlamıştır. Gerekli analizleri yapabilmek için Edirne’de belirlenen arazide incelemeler yapılmıştır. Bu çalışmalar doğrultusunda tasarımın oluşması aşamasında belirlediğimiz sorular aşağıdaki gibidir. Belirlenen arazinin etrafında jandarma ve emniyet müdürlüğü bulunmaktadır. Tasarladığımız yapıya ulaşım ve çevreden algılanması için bu arazilerde düzenleme yapabilir miyiz? Yapılan arazi incelemeleri sonucunda mevcut ve hali hazır haritalarda belirlenen kotlar ile internet sayfası üzerinde yayınladığınız veriler arasında uyuşmazlıklar mevcut. Tasarımda yayınlanan veriler üzerinden gitmeyip mevcut kotlar üzerinden gidebilir miyiz? Hali hazır harita da verilen parselin güney tarafında parsele paralel olarak yol görülmektedir. Sizin verdiğiniz veride bulunmuyor. Bu yol kullanılabilir mi?

CEVAP: Seçeceğiniz ilde uydu fotoğrafında gözüken mevcut yapılar yok sayılabilecektir. (Yalnızca Gaziantep/Nizip arsasındaki mevcut yapıların korunması gerekmektedir). Web sayfasında yer alan dwg dosyaları baz alınarak tasarım yapılacaktır. Bu yarışma fikir yarışması olduğundan şartname ve ekleri ile web sayfasında yer alan dokümanların (uydu fotoğrafı, halihazır harita, dwg dosyası) esas alınması yeterlidir. Bunların dışında herhangi bir bilgi/belge yarışmacılarla paylaşılmayacaktır (Şartname Madde 10). Senaryo dahilinde tasarım kararları yarışmacıya bırakılmıştır.


SORU 98: İller bankasında mimar-teknik uzman olarak çalışıyorum. Kamu binaları tasarımı yarışmasına katılabiliyor muyuz?

CEVAP: Şartname Madde 7’deki katılım koşullarına uymayanlar yarışmaya katılamaz ve ekipte yer alamazlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İller Bankası Anonim Şirketi’nin merkez ve taşra teşkilatı çalışanları yarışmaya katılamamaktadır. Ayrıca jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörler ile bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanı olanlar yarışmaya katılamazlar.


SORU 99: Yarışma Şartnamesinin ‘Başvuru ve Şartnamenin Satın Alınması’ başlıklı 8. Maddesinde belirtilen;  Şartname bedeli olan 30TL’nin yatırılması ve yarışmaya başvuru aşamasında raportörlüğe isim kaydettirme için son tarih nedir? Yarışma Şartnamesinin ‘Başvuru ve Şartnamenin Satın Alınması’ başlıklı 8. Maddesinde belirtilen dekontta rumuz belirterek şartname bedelinin yatırması gerekliliği hususu başvuru evraklarında kimlik gizliği korunumu açısından sorun yaratan bir durum mudur? İsim kaydettirerek dekontun rumuz bilgisi ile verilmesinin yanı sıra, banka hesaplarına yapılan para yatırma işleminde para yatıranın kimlik bilgilerinin belirtilmesi gerekliliği de dekontta hem rumuz hem kimliğin bir arada bulunması gizlilik açısından ikilem oluşturmakta mıdır? Bu nedenle dekontta rumuzun belirtilmesi konusunda detaylı açıklama yapılabilir mi? Verilen arazi bilgileri incelendiğinde birçok proje alanında farklı niteliklerde yapılar gözükmektedir. Bu yapıların yıkılması ya da korunmasına ilişkin bir beklenti bulunmakta mıdır? Ya da bu binaların arsada bulunmadığı ön kabulüyle mi hareket edilmesi beklenmektedir? Takdir edersiniz ki proje beklentileri ve fikir proje olması açısından her durum bambaşka bir yaklaşıma yönlenmeye sebep olacaktır. Eğer bu binaların mevcut işlevlerinin ya da fiziki yapılarının proje kapsamında değerlendirilmesi beklenmekteyse, bu kapsamda ayrıca bilgi sağlanacak mı? İki kişilik bir ekipte ekip başı için her iki kişinin de bilgilerinin belirtilerek başvuru yapılmasında sakınca var mıdır? Eşit söz hakkına ve proje yürütme sürecinde eşit emeğe sahip olan iki mimar için bu hususun değerlendirilmesi mümkün müdür?

CEVAP: Son teslim tarihi olan 10 Eylül 2018’e kadar şartname satın alınarak kayıt yaptırılabilecektir. Dekonta rumuz yazılması; değerlendirme sonuna kadar kimlik zarfları açılamayacağından projeler teslim edildikten sonra değerlendirmeye alınabilmesi için müellifin şartnameyi satın alıp almadığını kontrol etme amaçlıdır. Rumuzlar projelerin değerlendirme aşamasında gizli tutulmaktadır. Arsadaki mevcut yapılar yok sayılabilecek olup ağaçların dikkate alınıp alınmaması hususu yarışmacılara bırakılmıştır. Bu yarışma fikir yarışması olduğundan şartname ve ekleri ile web sayfasında yer alan dokümanların (uydu fotoğrafı, halihazır harita, dwg dosyası) esas alınması yeterlidir. Yarışmaya ekip olarak katılım halinde; ekip halinde katılanların her biri projeden müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak bir kişinin ekip başı olarak tanımlanması zorunludur. (Şartname Madde 14)


SORU 100: Seçilen ildeki yapı için kat yüksekliği(hmax) sınırı nedir, nerden öğrenebiliriz? Kullanılan iç mekan malzeme ve teknoloji elemanlarının marka ve modellerini belirtmemiz gerekiyor mu? Yapıların taşıyıcı sistemi uygulanabilirlik açısından tamamıyla hesaplanmış olmalı mı? Önerilecek tasarruf sistemlerinin(güneş vb. ) günümüzde uygulanıyor olması bir kriter mi yoksa araştırmalar doğrultusunda tasarıma yön verecek teknolojileri projeye dahil edebilir miyiz? Önerilen senaryoda yapı içerisindeki birimlerin eksik kalması durumunda(ör: belediye binaları için eksik kalan “x” birimi) nasıl bir yol izlenecektir. Kesin bir kural var mıdır bu konuda yarışma içerisinde? Mevcut durumdaki bazı illerde yapı ve ağaçlar korunacak mı?

CEVAP: Şartname eklerinde özel bir durum belirtilmediği takdirde kat adedi, yapı yüksekliği, çekme mesafesi ve bodrum kat sayısı gibi konularda sınırlama yoktur. Kullanılan iç mekan malzemeleri ve teknoloji elemanları tanımlanabilir. Ancak marka ve model belirtilmesi gerekli değildir. Statik proje ve hesap istenmemektedir. Önerilecek sistemler ve tasarım kararları yarışmacıya bırakılmıştır. Şartnamede belirtilen amaç ve beklentiler esas alınmalıdır. Yarışmacılara ihtiyaç programı verilmeyecektir (Bkz. Şartname Madde 11). Yarışmacılar tasarlayacakları yapılar için verilen bilgiler doğrultusunda ihtiyaç programlarını o ilin gereksinimlerini göz önünde bulundurarak kendileri oluşturacaklardır. İnşaat alanları % 10 oranında farklılık gösterebilir. Seçeceğiniz ilde uydu fotoğrafında gözüken mevcut yapılar yok sayılabilecektir. (Yalnızca Gaziantep/Nizip arsasındaki mevcut yapıların korunması gerekmektedir). Ağaçların dikkate alınıp alınmaması hususu yarışmacılara bırakılmıştır.

"KAMU BİNALARI TASARIMI FİKİR YARIŞMASI"YARIŞMA SONUCU

İller Bankası A.Ş. tarafından düzenlenen Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışmasının, 20-21 Eylül 2018 tarihlerinde yapılan jüri değerlendirme toplantıları sonucunda; jüri tarafından 1.lik ödülüne değer proje bulunamadığından 1.lik ödülünün verilmemesi ve iki adet 2.lik ödülü verilmesi yönünde oy birliği ile karar verilmiştir. Buna göre 2 proje 2.lik, 1 proje 3.lük, 3 proje ise mansiyon ödülüne layık görülmüştür.
Ödül almaya hak kazanan projelerin listesi aşağıdaki gibidir:

1.lik Ödülü

Jüri tarafından 1.lik ödülüne değer proje bulunamadığından 1.lik ödülünün verilmemesi ve iki adet 2.lik ödülü verilmesi yönünde karar verilmiştir.


2.lik Ödülü

99 Sıra No’lu Proje Sahibi(Rumuz: 31485)

Abdurrahman ÇEKİM (Mimar, YTÜ)
Sevilay Uğur ÇEKİM (Mimar)
Çağla MAKARA (Mimar)
Behlül KIRYOLCU (Mimar)
Tuğçe Nur KOYUNCU (Mimar)

Yardımcılar
Karla MADRİGAL (Mimar)
İrem CİHANOĞLU (Mimar)
Sevinç ORTABURUN (Mimar)

147 Sıra No’lu Proje Sahibi(Rumuz: 57349)

Burak PELENK (Mimar, YTÜ)

 

Yardımcılar
Eda YAZKURT PELENK (Mimar)
Damla İÇYER (Mimar)
Meltem ÇINAR (Öğrenci)
Hudayberdi MERETGELDİYEV (Öğrenci)
Müjgan Kıymet YEPREM (Öğrenci)
Ahmet Faruk BAYRAK (Öğrenci)


3.lük Ödülü

140 Sıra No’lu Proje Sahibi(Rumuz: 51379)

Serkan EKSİLMEZ (Y.Mimar, Bozok Üni)

Yardımcılar
Aslınur BALİ (Mimar)
Gülümser ÖZDEMİR (Öğrenci)
Seyit AKKUZU (Öğrenci)

Mansiyonlar

77 Sıra No’lu Proje Sahibi(Rumuz: 37159)

İlker İĞDELİ (Y. Mimar, Anadolu Üni)
Ceyda GÖKOĞLU İĞDELİ (Y. Mimar)

Yardımcılar
Alper KARATOYUN (Öğrenci)
Harun BAŞARAN (Öğrenci)

112 Sıra No’lu Proje Sahibi(Rumuz: 69481)

Erdem DOKUZER (Mimar, Çukurova Üni)
Neşe DOKUZER (Mimar)
Ali Furkan YÖNDER (Mimar)

Danışman
Haldun İLKDOĞAN (Peyzaj Mimarı)

Yardımcı
Özgür Yaşar ŞAHİN (Öğrenci)

150 Sıra No’lu Proje Sahibi(Rumuz: 25769)

Ersin ABAY (Mimar, YTÜ)
Merve HASKOL (Mimar)

Yardımcı
Tolga SAYGIN (Görsel Tasarımcı)


Kolokyum ve ödül töreni tarihi daha sonra yarışma web sitemizden ilan edilecektir.